Deacons Ministry

Deacon Wendell Stephenson
Chairman

Deacon Cortez Colbert
Vice Chairman

Deacon Josiah Blue

Deacon Harry Boone

Deacon Clara Brown

Deacon Linda Compton

Deacon Josephus Gilmore
Emeritus

Deacon Fred Norman

Deacon Charles Smith

Deacon Larry Smith

Deacon Willie Smith